کشاورزی و غذا


گروه ما با تمرکز به تجارت جهانی کالاها و خدمت بر فعالیت های کشاورزی مانند: دانه، لوبیا، دانه های روغنی و وعده های غذایی و دیگر غلات غیر GMO، متعارف و همچنین مواد معدنی و مواد افزودنی آماده همکاری گسترده با شرکتهای ایرانی است.