صادرات

"گروه ستاره" در زمینه صادرات مشتقات نفتی و مواد پتروشیمی ، به کشورهای اروپایی، افریقایی، تایوان، هند، خاورمیانه و چین فعال می باشد.
محصولات صادراتی این شرکت عبارتند از:
• انواع پلیمرها
• مشتقات نفتی
• مشتقات پتروشیمی
• حلالها
• الفین ها و اروماتیکها
• نرم کننده ها
• استات ها